Các căn hộ tại Tân Việt Tower được thiết kế hợp lý từ 78m2 đến 130m2, căn hộ thông thoáng, lấy ánh sáng tự nhiên.

Mặt bằng tầng điển hình căn hộ Tân Việt Tower

Mặt bằng tầng điển hình căn hộ Tân Việt Tower

Hình ảnh thực tế dự án:

Hình ảnh thực tế dự án Tân Việt Tower

Hình ảnh thực tế dự án Tân Việt Tower

Xem thêm thông tin dự án: